CRITICAL CARE IN CARDIOTHORACIC SURGERY: NURSING ESSENTIALS
KARDİYOTORASİK CERRAHİDE YOĞUN BAKIM: HEMŞİRELİK ESASLARI

SATURDAY, APRIL 5, 2014 - 11:00 - 12:30 - HALL 5
Moderators: Ufuk Demirkılıç, Turkey & Melike Çakır, Turkey
11:00 – 12:30 Cardiac Advanced Life Support: An Evidence-based Approach to Resuscitation of the Postoperative Cardiac Surgical Patient.

Kardiyak İleri Yaşam Desteği , Postoperatif Kardiyak Cerrahi Hastalarının Resüsitasyonunda Kanıta Dayalı Yaklaşım.

Ayşegül Zor, Turkey
Sibel Ay, Turkey
Yahya Yıldız, Turkey
Nuseybe Söylemezo, Turkey