CRITICAL CARE IN CARDIOTHORACIC SURGERY: NURSING ESSENTIALS
KARDİYOTORASİK CERRAHİDE YOĞUN BAKIM: HEMŞİRELİK ESASLARI

FRIDAY, APRIL 4, 2014 - 13:30 - 15:10 - HALL 5
Moderators: Berrin Günaydın, Turkey & Suat Doğancı, Turkey
13:30 - 13:50 Cardiovascular Pharmacology and Pharmacological Management of Hemodynamics. Berrin Günaydın, Turkey

Kardiyovasküler Farmakoloji ve İlaçlar.

Topic 1: Managing Preload.
Konu 1 : Önyük Yönetimi.

Topic 2: Managing Afterload.
Konu 2: Artyük Yönetimi.

Topic 3: Managing Contractility.
Konu 3: Kontraktilite Yönetimi.
13:50 - 14:05 Arterial Blood Gas Monitoring and Arterial Blood Gas Analysis. Murat Kadan, Turkey

Arteryel Kan Gazı Monitorizasyonu ve Arteryel Kan Gazı Analizi.
14:05 - 15:10 Basic Ventilator Management.

Temel Ventilatör Yönetimi

Topic 1: Indications, General Principles. Aynur Koyuncu, Turkey
Konu 1: Endikasyonlar, Genel Prensipler.

Topic 2: Modes of Ventilation. Gökhan Erol, Turkey
Konu 2: Ventilasyon Modları.

Topic 3: Complication of Mechanical Ventilation. Erkan Kaya, Turkey
Konu 3: Mekanik Ventilasyon Komplikasyonları.

Topic 4: Alarms in mechanical Ventilation and Solutions. Aynur Koyuncu, Turkey
Konu 4: Mekanik Ventilasyonda Alarmlar ve Çözümleri.

Topic 5: Managing the Ventilated Patient. Ayla Yava, Turkey
Konu 5: Ventilasyondaki Hastanın Bakımı.

Topic 6: Weaning from Ventilator Therapy. Gökhan Arslan, Turkey
Konu 6: Ventilatör Terapisinden Hastanın Ayrılması.