CRITICAL CARE IN CARDIOTHORACIC SURGERY: NURSING ESSENTIALS
KARDİYOTORASİK CERRAHİDE YOĞUN BAKIM: HEMŞİRELİK ESASLARI

SATURDAY, APRIL 5, 2014 - 13:30 - 15:00 - HALL 5
Moderators: Hakan Bingöl, Turkey & Ertuğrul Özal, Turkey
13:30 - 13:50 Valvular Heart Disease and Surgical Treatment. Ertuğrul Özal, Turkey

Kapak Hastalıkları ve Cerrahi Tedavi.
13:50 - 14:10 Ischemic Heart Disease: CABG, Percutaneous Interventions. Hakan Bingöl, Turkey

İskemik Kalp Hastalıkları: KABG, Perkütan Uygulamalar.
14:10 - 14:30 Congenital Heart Disease: Basics. Resmiye Beşikçi, Turkey

Konjenital Kalp Hastalıkları: Temel Bilgiler.
14:30 - 14:50 Congenital Heart Disease: Postoperative Management of Congenital Cardiac Patients. Ece Salihoğlu, Turkey

Konjenital Kalp Hastalıkları : Postoperatif Bakım.
14:50 - 15:00 Discussion
Tartışma