CRITICAL CARE IN CARDIOTHORACIC SURGERY: NURSING ESSENTIALS
KARDİYOTORASİK CERRAHİDE YOĞUN BAKIM: HEMŞİRELİK ESASLARI

FRIDAY, APRIL 4, 2014 - 15:30 - 17:30 - HALL 5
Moderators: Fatma Eti Arslan, Turkey & Selim İsbir, Turkey
15:30 - 16:00 Patient Safety: "Primum Non Nocere !" Metin Çakmakçı, Turkey

Hasta Güvenliği "Önce, Zarar Verme !"
16:00 - 17:00 SIRS, SEPSIS & MODS.

Sistemik Inflamatuar Yanıt, Sepsis ve  Çoklu Organ Disfonksiyonu Sendromu.

Topic 1: SIRS Pathophysiology & Clinical Presentation, Management. Selim İsbir, Turkey
Konu 1: SIRS Patofizyoloji & Klinik Bulguları, Yaklaşım.

Topic 2: Sepsis Pathophysiology & Clinical Presentation, Management. Elif Hakko, Turkey
Konu 2: Sepsis Patofizyolojisi & Klinik Bulguları, Yaklaşım.

Topic 3: Multiple Organ Dysfunction Syndrome. Nurgül Yurtseven, Turkey
Konu 3: Çoklu Organ Yetmezliği Sendromu.
17:00 - 17:30 Effective Communication for Better Patient Clinical Outcomes in Critical Care Situations. Hai Yan Xu, Singapore

Yoğun  Bakımda  Etkili Iletişimin Önemi ve  Klinik Sonuçlara Etkisi.