CRITICAL CARE IN CARDIOTHORACIC SURGERY: NURSING ESSENTIALS
KARDİYOTORASİK CERRAHİDE YOĞUN BAKIM: HEMŞİRELİK ESASLARI

SATURDAY, APRIL 5, 2014 - 08:30 - 10:30 - HALL 5
Moderators: Serdar Günaydın, Turkey & Fevzi Toraman, Turkey
08:30 - 09:00 An Effective Method for Personal Evaluation of Competency in Critical Care Nursing. Saw Huat Seong, Singapore

Yoğun Bakım Yetkinliğini Kişisel Olarak Değerlendirme.
09:00 - 09:20 Cardiopulmonary Bypass: Principles and Practice. Serdar Günaydın, Turkey

Kardiyopulmoner Bypass : İlkeleri ve Uygulamaları.
09:20 - 09:40 Myocardial Protection, Hypothermia, DHCA. Murat Başaran, Turkey

Miyokardiyal Koruma, Hipotermi, Derin Hipotermik Sirkulatuar Arrest.
09:40 - 10:00 Blood Transfusion: Are we Killing Our Patients Quietly? Fevzi Toraman, Turkey

Kan Transfüzyonu: Hastalarımızı Sessizce Öldürüyor Muyuz?
10:00 - 10:20 The Pediatric Patient in the Critical Care Unit. Okan Yurdakök, Turkey

Yoğun Bakım Ünitesinde Pediatrik Hasta.
10:20 - 10:30 Discussion
Tartışma