CRITICAL CARE IN CARDIOTHORACIC SURGERY: NURSING ESSENTIALS
KARDİYOTORASİK CERRAHİDE YOĞUN BAKIM: HEMŞİRELİK ESASLARI

SATURDAY, APRIL 5, 2014 - 15:30 - 17:50 - HALL 5
Moderators: Atilla Sezgin, Turkey & Ece Salihoğlu, Turkey
15:30 – 15:50 Congenital Heart Disease: Surgical Treatment  Methods and Principles. Buğra Harmandar, Turkey

Konjenital Kalp Hastalıkları: Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve prensipler.
15:50 - 16:10 Cardiac Pacemakers and Management of Postoperative Rhythm Problems. Enis Oğuz, Turkey

Kalp Pili ve Postoperatif  Ritim Problemleri Tanı ve Tedavi .

Topic 1: Temporary Pacemakers.
Konu 1: Geçici Kalp Pilleri.
16:10 - 16:30 Haemodynamic Monitoring of the Critically ill Patient. Yan Jiang, Singapore
16:30 - 17:00 Intra-aortic Balloon Pumping: Indications, Mechanism and Nursing Care. Alex Neitzert, Germany

İntra-aortik Balon Pompası: Endikasyonları, Mekanizması ve Hemşire Bakımı.
17:00 - 17:30 Temporary Circulatory Support/ECMO: Protocols and Bedside Issues. Caroline Chenu, France

Geçiçi Dolaşım Desteği /ECMO: Protokolleri ve Yatak Başı Sorunları.
17:30 - 17:45 Discussion
Tartışma