CRITICAL CARE IN CARDIOTHORACIC SURGERY: NURSING ESSENTIALS
KARDİYOTORASİK CERRAHİDE YOĞUN BAKIM: HEMŞİRELİK ESASLARI

FRIDAY, APRIL 4, 2014 - 09:00 - 10:35 - HALL 5
Moderators: Cem Alhan, Turkey & Fatma Eti Arslan, Turkey
09:00 - 09:15 The Critical Care Nurse. Fatma Eti Aslan, Turkey

Yoğun Bakım Hemşiresi.
09:15 - 09:30 Clinical Judgement in Critical Care. Cem Alhan, Turkey

Yoğun Bakımda Klinik Değerlendirme.
09:30 - 09:45 What Happens in the OR? Open Heart Surgery, CPB. Cengiz Bolcal, Turkey

Ameliyathane de Neler Oluyor ? Açık Kalp Cerrahisi, Kardiyopulmoner Bypass.
09:45 - 10:05 Cardiovascular Anatomy: Structures and Functions, Conduction System, Blood Supply and Systemic Circulation. Celalettin. Günay, Turkey

Kardiyovaskuler Anatomi: Yapılar ve Fonksiyonları, İleti sistemi, Koroner ve Sistemik Dolaşım.
10:05 - 10:35 Cardiovascular Physiology. Electrophysiology and Cardiac Cycle, Cardiac Output, Stroke Volume, Preload, Afterload, Contractility & Autoregulation. Yahya Yıldız, Turkey

Kardiyovasküler Fizyoloji: Kardiyak Dolaşım, Kardiyak Debi , Atım Volümü, Önyük, Artyük, Kasılma & Otoregülasyon.