CRITICAL CARE IN CARDIOTHORACIC SURGERY: NURSING ESSENTIALS
KARDİYOTORASİK CERRAHİDE YOĞUN BAKIM: HEMŞİRELİK ESASLARI

SUNDAY, APRIL 6, 2014 - 08:30 - 10:30 - HALL 5
Moderators: Nurgül Yurtseven, Turkey & Vedat Yıldırım, Turkey
08:30 - 08:50 What are We Missing in Intensive Care After Open Heart Surgery? Dilek Özcanoğlu, Turkey

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım Takibinde Gözden Kaçanlar.
08:50 - 09:10 Pain Management and Sedation. Yasemin Yavuz, Turkey

Ağrı Yönetimi ve Sedasyon.
09:10 - 09:40 Evidence-Based Practice. Melike Çakır, Turkey

Kanıta Dayalı Uygulama

Topic 1: Defining Evidence-Based Practice.
Konu 1: Kanıta Dayalı Uygulamanın Tanımlanması.

Topic 2: Deep Vein Thrombosis.
Konu 2: Derin Ven Trombozu.

Topic 3: Prevention of Catheter-Related Blood Stream Infection.
Konu 3: Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonları.

Topic 4: Sleep Pattern Disturbances.
Konu 4: Uyku Paterni Bozuklukları.

Topic 5: Ventilator-Associated Pneumonia.
Konu 5: Ventilatör İlişkili Pnömoni.

Topic 6: Skin Breakdown.
Konu 6: Cilt Bütünlüğünün Bozulması.

Topic 7: Delirium Management.
Konu 7: Deliryum Yönetimi.
09:40 - 10:00 Hematologic Issues in Cardiac ICU: Postoperative Coagulopathies, Heparin-induced Thrombocytopenia, Heparin Rebound, Postoperative Bleeding. Zeynep Karataş, Turkey

Kalp Cerrahisi Yogun Bakimda Hematolojik Konular: Postoperatif Koagulopatiler, HIT, Postoperative Kanama.
10:00 - 10:20 Nutritional Support of Critically Ill Patients. Nurgül Yurtseven, Turkey

Kritik Hastalarda Beslenme Desteği.

Topic 1: Assessing Nutrition Needs.
Konu 1: Beslenme Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi.

Topic 2: Managing Delivery Devices.
Konu 2: Uygulama Gereçlerinin Yönetimi.

Topic 3: Enteral Feeding.
Konu 3: Enteral Beslenme.

Topic 4: Parenteral Feeding.
Konu 4: Parenteral Beslenme.
10:20 - 10:30 Discussion
Tartışma